Movie

https://www.youtube.com/watch?v=K8xihTzu7aQ

【初音ミク】道楽鍛冶屋【オリジナル】