Movie

https://youtu.be/tVSSFcP90k0

【初音ミク】俺ゴーストタイプ【syudou】